Data Integration

Data Integration av Stretch Qonnect

Mer data, fler källor, snabbare och med mindre underhåll.

I jakten på att uppnå konkurrerande fördelar med dataanalys lägger företag till fler och fler nya datakällor som alla behöver leverera data snabbt med minimal manuell interaktion. Utan en helhetssyn på dataintegration kan detta snabbt bli svårt och det är där Stretch Qonnect kan hjälpa dig.

Många organisationer hamnar i fällan med att lösa sina analyser och dataintegrationsutmaningar ad hoc. Det kan spara tid på ett enskilt projekt, men bli till stora kostnader för organisationen i helhet. Tid och resurser går till spillo med att upprepa enskilda lösningar och processer manuellt som enkelt kan automatiseras i stället.

Stretch Qonnect hjälper dig att implementera och bygga en heltäckande dataintegrationsarkitektur som sparar dig både tid och pengar som du kan lägga på mer produktiva insatser.

Vi arbetar med avancerad teknik från data streaming, lagerautomation, skapande av datakällor och datakatalogisering för att hjälpa dig att lyckas med din dataintegration.

Boka ett möte

Modern Data Integration

I dagens hårda företagsklimat är realtidsinsikter det avgörande. Användare behöver robusta dataintegrationer och smidiga analyslösningar för att snabbt kunna fatta beslut. Till skillnad från traditionell batchdatarörelse och ETL-skript som är långsamma, oflexibla och arbetskrävande så arbetar vi med automatiserade dataintegrationsplattformar för att skapa dataströmmar från transaktionssystem.

Här är några av de saker som Stretch Qonnect kan hjälpa dig att lyckas med:

CDC Streaming

Kom igång med Change Data Capture (CDC) för att omedelbart flytta ändringar från källsystem till ditt mål. Med moderna CDC-strömningslösningar kan du enkelt automatisera datareplikation helt och hållet, så att dataingenjörer enkelt kan konfigurera och övervaka datapipelines.

Data Warehouse Automation

Allt din ETL-kod kan göra manuellt kan snart vara ett minne blott med moderna datalagerautomatiseringsverktyg. Upp till 80% av de manuella arbetsuppgifterna i samband med att skapa ett modernt datalager kan automatiseras för att minska tid och kostnader för att bygga och underhålla datalager.

Data Lake Creation

Flytta effektivt din data till datakällor och generera automatiskt den nödvändiga ELT-koden i Apache Spark för att standardisera och kombinera förändringsströmmar i en enda analytisk datasjö.

Boka ett möte


Kontakta oss