Stretch Qonnect. Products & Solutions

Qlik AutoML – Kraften av Machine Learning

Med traditionell analys skulle du titta på historisk data och försöka förstå vad som hänt för att på så sätt försöka förutspå hur utfall skulle kunna se ut framåt. En tidskrävande process.

Med Qlik AutoML följer du samma logik men låter AutoML analysera den historiska datan, hitta mönster i datan och därefter skapa modeller, prognoser och testa olika affärscenarion. Istället för att gissa får du ett mer konkret sätt att fatta beslut med.

AutoML-motorn ger både prognoser och lämnar notes som förklarar hur resultatet framkommit. Du kan därför se vad som sannolikt kommer att hända, och ännu viktigare – varför. Med dessa insikter om möjliga resultat kan du snabbt besluta hur du på bästa sätt kan vidta åtgärder.

Automated machine learning är en kraftfull funktion som stärker ert företag och er konkurrenskraft till stor fördel. Med ett optimerat tillvägagångssätt kan du med hjälp av Qlik AutoML börja redan nu, att helt kodfritt och strategiskt optimera er verksamhet för direkta resultat. Oavsett din bransch kan vi på Stretch Qonnect med Qlik AutoML hjälpa dig att komma igång för att förbättra alla delar av din verksamhet – idag och imorgon.