Stretch Qonnect. Products & Solutions

Distributionskedja Analys

Distributionskedja Analys

Distributionskedjor är ofta fragmenterade med processer och nyckeltal som används via flera funktioner. Detta gör att datasynlighet blir en utmaning. Analyslösningar för distributionskedjor kan hjälpa dig att ta kontroll över din distributionskedja genom att utforska all data och processer som påverkar den.

Vill du förbättra din noggrannhet gällande planering, öka prestandan eller minska riskerna? Då finns svaren troligen i data.

Stretch Qonnect kan hjälpa dig med detta. Våra erfarna analysexperter kan hjälpa dig att använda Business Intelligence och förändra din distributionskedja.

Kontakta oss

Data Management

Er distributionskedja ur alla vinklar

Dagens analyslösningar kan ge dig insikter som aldrig tidigare i din distributionskedja. Anslut och hantera din distributionskedja från början till slut och öka din vy, minska riskerna och optimera verksamheten.

Proffs inom distributionskedjan är experter på sitt område och inte experter på Business Intelligence. Att bygga moderna analyslösningar för att stödja distributionskedjan kräver teknisk erfarenhet för att:

  • Identifiera use cases för analyser med hög ROI
  • Hitta, extrahera och kombinera data från flera heterogena källor
  • Skapa intuitiv visualisering/dashboards som visar rätt insikter

En fantastisk lösning för analys av distributionskedjan kommer aldrig ersätta kapaciteten och erfarenheten hos en professionell distributör. När den görs på rätt sätt kommer analyslösningen för din distributionskedja i stället att förstärka dess expertis avsevärt.

 

Kontakta oss


3 områden att kunna förbättra din distributionskedja med hjälp av analys

1.Optimera kapacitetsplaneringen

Analys kan hjälpa dig att matcha inköp och tillverkningskapacitet till försäljningskrav. Med insikt i hela din distributionskedja kan du få de rätta svaren för att kunna planera.

2. Förstå risker

Analys av distributionskedjor kan hjälpa dig att bättre identifiera kända risker och hjälpa dig att förutsäga framtida risker genom att upptäcka mönster och trender genom hela distributionskedjan.

3. Smidig distributionskedja

Använd analys av din distributionskedja  för att övervaka lager, kundkrav och partnersvar för att fatta snabba och faktabaserade beslut.

Kontakta oss

Boka ett möte med en analysexpert inom distribution