Stretch Qonnect. Products & Solutions

Qlik Compose för datalager

Qlik Compose | Data Warehouse Automation

Qlik Compose är en ledande Data Warehouse Automations (DWA) lösning och minskar kraftigt den tid och kostnad som krävs för att skapa och underhålla ditt datalager.

Qlik Compose automatiserar designen av ditt datalager genom att automatisera ETL-kodgenerering samtidigt som man använder bästa praxis och optimala designmönster för det valda systemet. Qlik Compose skyndar även på skapandet av datalager i molnet.

Stretch Qonnect är certifierad Qlik Elite Solution Provider och vann årets Qlik Solution Provider i EMEA 2020.

Personlig Demo


Product Introduction

Overview of the capabilities of Qlik Compose for data warehouse automation

Vad är Qlik Compose för Datalager?

Qlik Compose hjälper dig genom hela processen för skapandet av ditt datalager.

Upprätta enkel integration med brett utbud av källsystem och när det är möjligt importera datamodelldesignen direkt från källan. Qlik Compose stöder både realtids-CDC-streaming och batchbelastning.

Qlik Composes flexibla och intuitiva grafiska gränssnitt hjälper användaren att automatisera datamodellens design. All ETL-kod genereras automatiskt för att fylla i och ladda datalager.  Data Mart implementeras utan manuell kodning och kan väljas från ett brett utbud av olika alternativ och kan köra alla datalager och data mart ETL-uppgifter som en enda, end-to-end-process.

Under hela processen erbjuder Qlik Compose funktioner för styrning och övervakningsmöjligheter av arbetsflödet. Qlik Compose skapar automatiskt metadata under designfaser och implementering och kan återgenerera data där den härstammar när ändringar genomförs.

Dataprofilering och datakvalitet ligger i framkant och Qlik Compose identifierar formatproblem och dataavvikelser som dataintervaller och dubblering, samtidigt som du implementerar undantagspolicies.

Qlik Compose stöder automatiseringen av datalager för Azure, Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift med mera.

  • Designar, skapar, laddar och uppdatera snabbt datalager
  • Generera automatiskt ETL för att minska tid och kostnader
  • Implementera bästa praxis och mallar för mer effektiva DW-projekt
  • Generera automatiskt end-to-end workflows från dataintag till generering av rapporter
  • Stöder Azure, Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift med mera.
Download Whitepaper
Logo of Qlik Compose and key value proposition

Varför välja Qlik Compose?

Traditionella metoder för att bygga och hantera datalager håller inte måttet längre med företagens krav. Flera månadsprocesser med felbenägen ETL-utveckling gör att datamodellen blir inaktuell innan BI-projektet ens startar. Att modifiera dessa föråldrade datalager orsakar bara fler förseningar, binder upp kvalificerade resurser och försenar projektets ROI.

Qlik Compose drar ner på tid, kostnader och risker för BI-projekt, oavsett om det är på plats eller i molnet, genom att automatisera och optimera skapande och drift av datalager.

Testa Qlik Compose om du vill skapa ett datalager eller uppdatera din befintliga lösning för nya affärsbehov.

  • Minska drastiskt tid, kostnader och riskerna med datalagringsprojekt
  • Effektivisera datalager och ETL-generering
  • Minska beroendet av högtekniska utvecklingsresurser

Kontakta oss