Stretch Qonnect. Products & Solutions

LiveQuery for Qlik, by Stretch Qonnect

Har du velat skapa en fullständig levande dashboard i Qlik Sense?

LiveQuery för Qlik Sense hjälper dig att göra just det. LiveQuery för Qlik Sense är en tjänst som möjliggör live queries direkt från Qlik Sense-gränssnitt till ett specifikt datalager. LiveQuery tjänsterna fungerar som en mellanhand mellan Qlik och datalagret utan att flytta data till QVD:er.

Resultatet? Fullt levande Qlik Sense-dashboards som kan kombinera kraften i live queries med data i minnet.

Stretch Qonnect är certifierad Qlik Elite Solution Provider och vann årets Qlik Solution Provider i EMEA 2020.

Free Trial

Produkt Demo

Qlik Sense being for self-service business intelligence on computer

Live Queries i Qlik Sense

LiveQuery för Qlik Sense är en tjänst som möjliggör live-queries direkt från Qlik Sense gränssnitt till ett specifikt datalager. Du behöver inte flytta data till QVD:er med LiveQuery. Produkten är en tjänst som finns på en server. LiveQuery-tjänsten fungerar som en mellanhand mellan Qlik och datalagret.

Livefrågor utan QVD:er

Med LiveQuery behöver du inte flytta data till QVD för att använda Qlik Sense. Tjänsten gör det möjligt att skapa frågor från Qlik Sense utan att flytta all data in-memory, vilket förenklar din arkitektur.

Enkel integration mellan live queries och in-memory

LiveQuery-tjänsten möjliggör i stort sätt en problemfri integration mellan live-queries och data i minnet. För att uppnå detta transformerar LiveQuery-tjänsten dynamiskt frågorna och länkar frågeresultaten till Qlik-datamodellen, baserat på en rad faktorer. Detta görs i realtid eftersom användaren använder programmet.

In-memory cache

LiveQuery-tjänsten har ett in-memory cache resultat. Detta innebär att upprepade frågor kan återge resultat utan att komma åt ditt datalager. Detta minskar även belastningen på ditt datalager och ökar responsen hos Qlik-front-end. Cachen har en konfigurerbar time-to-live, när ett frågeresultat i cacheminnet överstiger denna tid, återtas resultatet ur cachen och frågan analyseras på datalagret. Detta gör det möjligt för administratörerna att balansera kravet mellan realtidsdata och belastning/kostnad på datalagret.

Användarspecifika queries

LiveQuery-tjänsten gör det möjligt att analysera frågor om informationen om vilken användare som utför frågan i front-end. Detta möjliggör understöd för användarspecifika queries, återanvändning av existerande tabell och radnivåbehörighet implementerat enligt bästa praxis för datalagret.

Utveckla direkt i front-end

LiveQuery-tjänsten integreras i Qlik Sense utvecklings-GUI, vilket gör utvecklingen av applikationer som använder LiveQuery enkel och snabb. Inga script eller mallprogram krävs, bara SQL och viss kunskap om datalagrets struktur.

Gratis provperiod


Kontakta oss