Stretch Qonnect. Products & Solutions

Tankar kring data och AI – Active Intelligence 

De senaste åren har data varit en drivande faktor i företagsutvecklingen och är något som bara kommer att fortsätta i takt med att vår digitala ekonomi utvecklas. I synnerhet vår förmåga att kunna nyttja data och leverera ett kontinuerligt flöde av data i realtid utformad för att kunna ta omedelbara åtgärder. Genom att möjliggöra en mer dynamisk relation med information ger vi företag flexibilitet som är avgörande för att lyckas fatta snabba beslut i dagens snabbt skiftande klimat. Att skapa denna förändring och en pipeline för sin analys har fördelen att kunna ge relevant data i realtid i händerna på hela organisationen i syfte att kunna vidta åtgärder.

Detta kan ses som en stor utmaning men dess potential kan bara realiseras när arbetsmetoderna anpassas. Att förändra hur organisationer fungerar tar tid och kräver stort tålamod eftersom det kan vara svårt att skaka av sig inställningen att ”vi har alltid gjort så här”.

I en global studie av Qlik om kompetensutveckling inom Active Intelligence svarade mer än hälften av de anställda att det fortfarande är svårt att fatta kollektiva beslut baserat på data och att många anställda fortfarande är motståndskraftiga till att anpassa sina befintliga arbetsmetoder till ett mer databaserat.

För att kunna utveckla en Active Intelligence-organisation tror vi att det är viktigt att dess ledare är öppen för följande tre punkter:

 

  • Att nyttja & lita på data

Visste du att 45 % av beslutsfattare fortfarande ofta fattar beslut baserat på magkänsla snarare än datastyrda insikter? Men i det snabbt förändrade affärsklimatet vi har idag är det helt enkelt inte längre lönsamt att fatta beslut som inte bygger på data. Hur ser det ut i er organisation?

Magkänsla eller data – går det att kombinera? Självklart, men en aspekt som ofta håller beslutsfattare tillbaka är att de inte litar på att den information som är tillgänglig för att ta datadrivna beslut är uppdaterad och korrekt. Om en beslutsfattare inte litar på data, varför skulle resten av verksamheten göra det? Utan förtroende är vi inte bekväma med att ta risker eller göra de förändringar som behövs för att vara lyhörda, innovativa och framåtblickande.

 

 

  • Att vara öppen för nya idéer

Den tidigare amerikanske presidenten Theodore Roosevelt sa berömt, ”i det långa loppet är den mest obehagliga sanningen en säkrare följeslagare än en trevlig lögn” och uttalandet står sig fortfarande kvar idag, särskilt när det kommer till data. Företagsledare måste vara öppna för att agera utifrån vad data säger, även om det ger svar som de kanske inte gillar.

Genom att nyttja värdet av den data man har tillgänglig tillsammans med mänsklig intelligens ökar man sannolikheten att fatta rätt beslut.

  • Att våga lita på decentraliserade beslut

En av de största fördelarna med en end-to-end pipeline av analys är att den demokratiserar data så att alla som använder den i sitt jobb kan dra nytta av den. Pipelinen gör det inte bara möjligt för företagsledare att vidta effektfulla åtgärder, den ger också anställda i hela verksamheten möjlighet till information och insikter att utgå ifrån.

Genom att tillhandahålla data i rätt format för användaren, oavsett roll eller var de behöver komma åt den, bidrar det till att skapa förtroende. Detta förtroende kommer i slutändan öka antalet personer som känner sig bekväma med att lita på/använda data på egen hand.

Företagsledare som ser denna möjlighet och inför en strategi för att uppnå demokratisering av data kommer att skörda frukterna av en effektivare organisation i längden. Nyckeln är att bygga en kultur av förtroende för data och ha självförtroendet att ge individer möjlighet att fatta rätt beslut. Placera data på rätt ställen, i rätt format och lära sina användare med rätt verktyg. Genom att göra informationen tillgänglig för sina användare, kommer organisationen att kunna ta ett mer decentraliserat tillvägagångssätt för beslutsfattande och dra nytta av ”organisationens insikter” istället för individens.