Stretch Qonnect. Products & Solutions

Qlik NPrinting

Qlik NPrinting | Enterprise Reporting

Lägg till dynamisk enterpriserapportering till din Qlik Sense eller QlikView-miljö med Qlik NPrinting.

Med Qlik NPrinting kan du kombinera data och visualiseringar från flera källor för att skapa rapporter av hög kvalitet i ditt favoritformat och distribuera dem till stora eller enskilda grupper.

Qlik NPrinting ger dig en enda plattform för alla dina behov av distrubution och skapande av rapporter. Återanvänd befintliga datamodeller och visualisering från Qlik Sense eller QlikView för att snabbt göra fantastiska rapporter och bädda in länkar till Qlikanalysappar för att utforska mer.

Stretch Qonnect är certifierad Qlik Elite Solution Provider och vann årets Qlik Solution Provider i EMEA 2020.

Personlig Demo


Produkt Tour

Bubbles with the functions of Nprinting, creating, managing, and sharing reports
Pixel perfect report created with NPrinting

Vad är Qlik NPrinting?

Qlik NPrinting gör att din organisation snabbt kan skapa, hantera och dela snygga rapporter med hjälp av data och visualiseringar från Qlik Sense och QlikView.

Qlik NPrinting integreras med de allra mest populära dokumentformaten som PowerPoint, Excel, Word, PDF, JPG och mer. Det betyder att du enkelt kan skapa vackra högupplösta rapporter i ditt favoritverktyg.

Produkten är också designad för att kunna skalas, och vara säker för större verksamheter. Stora data operationer kan köras samtidigt, även om det handlar om hundratals eller tusentals rapporter. Qlik NPrinting använder säkerhet på radnivå och filter, kombinerat med kontrollbaserad åtkomst för en helt komplett säkerhetslösning.

Rapporter kan distribueras centralt via e-post, företagskataloger eller webben. För self-service kan användare få on-demandrapporter via Qlik NPrinting NewsStand.

  • Återanvänd data och analys från QlikView och Qlik Sense
  • Skapa vackra rapporter i de mest populära formaten
  • Hantera rapporter från en enda skalbar och säker plattform
  • Distribuera stora mängder rapporter via e-post eller webben
  • Self-service rapportering
Read Whitepaper
People in company receiving reports from NPrinting in different ways

Varför Qlik NPrinting?

Qlik NPrinting är den perfekta produkten för organisationer som redan använder antingen QlikView eller Qlik Sense och vill skapa detaljerade rapporter och distribuera dem till ett stort antal användare.

En vanlig NPrinting use-case är att distribuera rapporter veckovis eller månadsvis till hela avdelningar. I många fall kanske mottagarna inte ens behöver åtkomst till QlikView eller Qlik Sense. På så vis kan NPrinting användas för att minska antalet användarlicenser som krävs, eftersom vem som helst kan få en NPrinting-rapport även utan tillgång till QlikView eller Qlik Sense.

Vad som också är ganska vanligt är att använda NPrinting för att publicera rapporter till webben. Detta kan vara för en SharePoint webbplats eller kanske till och med bara för att visa upp rapporter på skärmar runt om i organisationen.

  • Billig lösning för att få vackra rapporter till ett stort antal användare
  • Skapa rapporter utöver den detaljeringsnivån som är möjlig i QlikView eller Qlik Sense
  • Publicera rapporter till delade utrymmen eller skärmar

Personlig Demo

Kontakta oss