Stretch Qonnect. Products & Solutions

Qlik Cloud Data Integration

Qlik Cloud Data Integration is a full compliment of Data Integration

Qlik Cloud Data Integration är den ledande leverantören av modern dataintegration som integreras med alla större Cloud plattformar – inklusive AWS, Databricks, Google Cloud, Microsoft Azure Synapse och Snowflake. Detta innebär att din organisation nu ännu enklare kan leverera, omvandla och sammanföra data i realtid. Till skillnad från de tidigare dataintegrationstjänsterna inkluderar denna tillgänglighet, leverans och hantering av data med anslutning till ett bredare utbud av Cloud plattformar såväl som lokala datakällor. Oavsett vilken dataarkitektur du använder, tillhandahåller Qlik Cloud Data Integration en anpassad struktur för att leverera all relevant data vare sig det är lokalt eller i molnet, till applikationer och system genom vilket alternativ som helst för leverans med:

  • Real-Time Movement
  • Advanced Transformation
  • Catalog and Lineage
  • API Automation

Qlik Cloud Data Integration - presentation