Stretch Qonnect. Products & Solutions

SAP DocumentViewer for Qlik, by Stretch Qonnect

Skulle det inte vara fantastiskt att kunna se dina originalfakturor eller andra dokument i din Qlik-app samtidigt som du analyserar och fördjupar dig i din data?

När du följer upp din finansiella data kommer du troligen att fördjupa dig och identifiera specifika poster som tex en kostnad som behöver undersökas ytterligare. Många av våra kunder har sedan länge önskat en enkel lösning för detta där man skulle kunna få upp en originalfaktura bara genom att klicka på ett specifikt belopp.

Detta är något som vi nu har uppfyllt!

Vår DocumentViewer for Qlik, är en Windows-tjänst som möjliggör kommunikation mellan Qlik Sense och ditt SAP-system och returnerar det relaterade dokumentet till din webbläsare. Det betyder att det inte finns något behov av någon installation av något Qlik-tillägg och det betyder också att den är helt kompatibel med alla Qlik Sense-miljöer. Med SAP DocumentViewer for Qlik, by Stretch Qonnect, förenklar vi åtkomsten genom Qlik Sense till dina dokument som är lagrade i SAP. Från att tidigare behövt klicka dig runt i SAP till att nu i stället med bara ett klick komma åt dina Qlik Sense-applikationer.

Vår DocumentViewer behåller dokumenten i SAP, men gör dem tillgängliga i din Qlik-applikation, så ingen replikering behövs. DocumentViewer for Qlik, by Stretch Qonnect, är ett sätt att göra det möjligt för slutanvändare att kunna se alla sina dokument från SAP direkt i sin Qlik Sense-applikation. Med vår DocumentViewer visas dokument som vouchers, fakturor och bilder live på skärmen i din Qlik Sense-applikation.

Stretch Qonnect är en certifierad Qlik Elite Solution Provider och vann Qlik Solution Provider of the Year i EMEA för 2020.

Certifications showing Stretch is Qlik Elite Solution Provider and winner of Qlik Solution Provider of the Year in EMEA in 2020

Free Trial

Kontakta oss