Stretch Qonnect. Products & Solutions

QlikView till Qlik Sense

QlikView till Qlik Sense

QlikView var ett av de första riktigt moderna analysverktygen som kom och var revolutionerande för sin tid med sin associativa motorn som förändrade dess sätt att komma åt data lika snabb som en tankes hastighet.

På senare tid har Qlik Sense överträffat QlikView och är nu det nya riktmärket för hur moderna analysplattformar mäts. Dessutom använder Qlik Sense samma motor som gjorde QlikView så speciell. Detta innebär att QlikView-kunder enkelt kan konvertera till nästa generation Qlik Sense.

Här förklarar vi några av de främsta anledningarna till att konvertera till Qlik Sense och hur man gör det.

Certifications showing Stretch is Qlik Elite Solution Provider and winner of Qlik Solution Provider of the Year in EMEA in 2020

Kontakta oss

Qlik Sense being used for self-service business intelligence on computer

Varför konvertera till Qlik Sense?

Man kan med säkerhet säga att det aldrig varit en bättre tid än just nu att uppgradera från QlikView till sin senaste version i framkant, Qlik Sense. På Stretch Qonnect får vi ofta frågor om när och varför du ska flytta till Qlik Sense. Därför lyfter vi fram i detta stycket det mest väsentliga och fördelarna med att uppgradera.

Utöka din organisations analysmöjligheter

Modern analys har bidragit med en mängd nya funktioner som inte varit tillgängliga i lösningar från tidigare generationer eller från andra BI-leverantörer. I Qlik Sense inkluderar dessa funktioner styrd self-service analys, mobilanalys, visuell dataförberedelse, samarbetande databerättelse, inbäddad analys och mycket mer.

Använd nästa generations BI med tillförsikt, utan att störa nuvarande verksamhet.

Du behöver inte välja Qlik Sense framför QlikView. Du kan fortsätta att använda dina QlikView-appar samtidigt som du använder Qlik Sense i din egen takt. Vi ger dig verktyg gratis för att hjälpa dig. Att migrera QlikView-dokument till Qlik Sense är inget krav. Men om du gör det kan du återanvända QlikView-datalagret i Qlik Sense för att förenkla användningen och minska inlärningskurvan. Du behöver inte återskapa QlikView-datafiler (QVD), datamodeller och analysuttryck när du migrerar från QlikView till Qlik Sense.

När du väljer att distribuera via Qlik Sense Enterprise SaaS, automatiserar QlikView Publisher QlikView-dokumentuppladdningar till Qlik Sense Enterprise SaaS-hubben, vilket ger dig möjlighet att konsumera QlikView och Qlik Sense sida vid sida på samma infrastruktur, som hanteras av Qlik.

Minimera den totala kostnaden med flexibla implementeringar och enhetlig licensiering.

Qlik har några fantastiska erbjudanden för QlikView-kunder som gör att de kan flytta till Qlik Sense till mycket låga eller inga licenskostnader, vilket gör att Qlik Sense kostar en bråkdel jämfört med andra BI-verktyg. Kontakta Stretch Qonnect för ett officiellt erbjudande.

Genom en skalbar modern arkitektur låter Qlik Sense dig distribuera i valfri kombination av SaaS, lokalt och privat moln – så att du kan fokusera på att generera insikter, i motsats till att investera i ny infrastruktur. Du kan dramatiskt minska dina QlikView-infrastrukturkostnader och automatisera licenshantering, rättigheter och övervakning när du väljer enhetlig licensiering.

 

Whitepaper | Top 3 Reasons to Modernize Your QlikView Analytics

Hur konverterar du från QlikView till Qlik Sense

Låt oss först ta reda på några av grunderna. Qlik har gjort mycket för att göra övergången så enkel som möjligt både vad gäller konvertering av licenser och applikationer.

Licenser

Qlik erbjuder möjligheten att byta ut dina QlikView-licenser mot Qlik Sense-licenser one-to-one eller att gå över till ”Dual Use”. Dubbel användning avser att ge alla befintliga QlikView-användare tillgång även till Qlik Sense. Detta kommer vanligtvis att göra övergången mycket smidigare eftersom det kommer att finnas applikationer som tar lite extra tid att konvertera till Qlik Sense. Både one-to-one konvertering och erbjudandet med dubbla användningsområden är vanligtvis antingen mycket billigt eller gratis för dig att göra. Kontakta Stretch Qonnect eller den Qlik-partner du föredrar för att få ett officiellt erbjudande.

Dubbel användning med Qlik Sense SaaS

Om du väljer dubbel användning kommer du att kunna publicera alla dina QlikView-appar till Qlik Sense SaaS Hub. Det betyder att du kommer att kunna komma åt både dina äldre QlikView-applikationer och den nya Qlik Sense-applikationen från samma nav, vilket gör övergången mycket enkel för dina användare. Det här alternativet kräver att du konverterar dina QlikView-licenser med erbjudandet med dubbla användningsområden.

QlikView converter

Från Qlik Sense utvecklingshub får du tillgång till ett verktyg som heter ”QlikView converter”. QlikView converter är ett verktyg för att stödja konvertering av QlikView-dokument (QVW-filer) till Qlik Sense-appar. Använd verktyget för att flytta en del av värdet som utvecklats i ett QlikView-dokument till en Qlik Sense-app. När ett projekt har öppnats visas flikarna med de konverterade objekten från det ursprungliga QlikView-dokumentet: Visualiseringar, Dimensioner, Mått och Variabler. Verktyget identifierar också de delar av dokumentet som inte kunde konverteras. Dessa visas under okonverterade objekt.

Att använda QlikView converter är ett utmärkt sätt att snabbt komma igång med din transformation till Qlik Sense. Att konvertera QlikView-appar till Qlik Sense bör dock användas som ett alternativ för att förbättra din analys. Nedan kommer vi att lista några av de viktigaste övervägandena du bör göra.

Whitepaper | Qlik Sense
Stretch Qonnect. Products & Solutions
Data Management

Simons viktigaste övervägande för att konvertera QlikView-appar till Qlik Sense

Simon Heap, Senior Qlik Consultant | LinkedIn

Under de senaste åren har Stretch Qonnect hjälpt många kunder att migrera till Qlik Sense för att få ovan nämnda fördelar och maximera sin Qlik-investering. Här är några av de viktigaste övervägandena från Stretch Qonnects egen QlikView converter expert, Simon Heap:

Det finns en aspekter att ta hänsyn till eftersom QlikView och Qlik Sense skiljer sig åt en hel del. I en projektplaneringsfas kan frågor som ”design legacy” vara ett ställe att börja. Ska man passa på att ge hela Qlik-setupen en översyn? Bör varje rad av script granskas i alla aspekter för att säkerställa att script som kan ha skrivits för flera år sedan upprätthåller den nya företagsstandarden eller ska man göra en 1:1-flyttning av scriptet?

Likaså kan man ställa sig frågan angående slutanvändarnas faktiska användning av applikationer. Bör en analys även göras för att identifiera vilka QlikView-appar som används eller inte och om de som används i så fall är fullt fungerande? Om bara 30 % av flikarna är värda att behålla, varför inte bara slopa dessa? Även QlikView har genom sina designmöjligheter bjudit in att bygga mycket stora appar med flera användningsområden. Eftersom Qlik Sense erbjuder en mer interaktiv och self-service baserad användning kan det vara en idé att dela upp de stora QlikView-apparna i flera Qlik Sense-appar som är mer konkreta och lättare att identifiera rätt use cases för.

När du väl har ditt projekt på plats med den övergripande arkitekturen kommer du märka den faktiska jämförelsen av prestandan för de två applikationerna – det sitter i detaljerna. Eftersom Qlik har strävat efter en mer enkelhet och användarvänlighet i Qlik Sense har inte alla funktioner från QlikView ännu hittat in i Qlik Sense och det kanske de aldrig kommer att göra. Men det finns en lösning på allt – det är vad vi på Stretch Qonnect strävar efter och står för. Oavsett om det handlar om att förenkla, bygga om från grunden, använda 3:e parts plugin eller något annat så är vi redo att ge våra erfarenheter och kunskaper om båda teknologierna för att hitta rätt lösning för alla typer av företag och fall vi kan stöta på.

Kontakta oss


Boka ett möte med en Qlik expert