Stretch Qonnect. Products & Solutions

HR-Analys

Analyser har traditionellt sett inte varit ett verktyg för en HR verksamhet, men dessa sitter på en mängd värdefull data. Med rätt plattform för personanalys kan du bättre motivera och hantera dina medarbetare. Du kan skapa mer relevanta HR-strategier och omvandla värdet som HR bidrar med till ditt företag.

Vill du förbättra personalstyrkan, rekryteringen eller belöningar till dina anställda? Då finns troliga svaren i data.

Stretch Qonnect kan hjälpa dig att identifiera var du ska fokusera dina analysinsatser inom HR och implementera HR-specifika BI-lösningar.

Kontakta oss

Data Management

Data-Driven People Management

Datadrivna tillvägagångssätt har under alldeles för lång tid lämnats utanför HR:s verksamhet. Analyser har mycket att erbjuda ett HR-team. Från att tex. modernisera förvärvning av nya talanger till att effektivisera personalhantering.

HR-proffs är HR-experter, men inte BI-experter. För att kunna bygga moderna HR-lösningar som stödjer ett datadrivet tillvägagångssätt krävs teknisk erfarenhet som:

  • Identifiera use cases för analyser med hög ROI
  • Hitta, extrahera och kombinera data från flera heterogena källor som HCM, löner, hur efterlevnad på företaget fungerar, LOB, etc.
  • Skapa intuitiv visualisering/dashboards som visar rätt insikter

En bra HR-analyslösning kommer att förstärka HR-proffsen avsevärt, inte ersätta dem.

På Stretch Qonnect har våra experter många års erfarenhet av att hjälpa HR-avdelningar att komma igång med och förbättra deras användning av data för att uppnå fantastiska resultat.

Kontakta oss för en kostnadsfri introduktionsworkshop för att se hur vi kan förbättra din HR-analys.

 

Kontakta oss


3 områden att förbättra genom HR-analyser

1. Modernisera dina talangförvärv

Analyslösningar kan hjälpa dig att förstå din talangpipeline och anställningsbehov så att du får in rätt personer till rätt roller och vid rätt tidpunkt. Använd data och analyser för att förbättra effektiviteten i hela rekryteringsprocessen.

2. Stärk din prestationshantering

Ersätt traditionella granskningsprocesser med ett datadrivet tillvägagångssätt i stället. Kombinera data från ditt prestationshanteringssystem, LMS och andra källor till personaldata och skapa en helhetssyn över prestation. Detta hjälper dig att vara mer proaktiv genom att övervaka processer och skapa feedback mellan chefer och medarbetare.

3. Förbättra arbetsflödeshanteringen

Analyser kan spela en viktig roll för att hjälpa dig hantera den snabbt föränderliga arbetsstyrkan. Insikter kan låta dig förbättra personalutbildning, öka personalens effektivitet och förbättra ledarskapsuppföljning och planering

 

Kontakta oss

Boka ett möte med en HR-analys expert