Stretch Qonnect. Products & Solutions

Business Intelligence

Business Intelligence med Stretch Qonnect

Datadrivna organisationer överträffar kraftigt sina konkurrenter. Det finns knappast en sektor eller funktion som inte har påverkats av de stora förbättringar som erbjuds genom att använda organisationens datafundament för att fatta snabbare och bättre beslut, automatisera processer och reducerar risker.

Frågan som moderna organisationer står inför är inte varför de ska förbättra sina analysfunktioner utan hur?

Stretch Qonnect är din personliga partner inom Business Intelligence. Vi har hjälpt hundratals organisationer från strategi till implementering av moderna business intelligence-lösningar. Från att identifiera värdeskapande use cases, skapa återanvändningsbara datafundament, design av intuitiva dashboards och utbilda dina användare. Vi täcker allt detta.

Vill du bygga eller förbättra din Business Intelligence-plattform? Våra experter är redo att hjälpa.

Boka ett möte

Stretch Qonnect. Products & Solutions

Hur kan Stretch Qonnect hjälpa ditt företag att bli datadrivet?

Stretch Qonnect är din personliga Business Intelligence-partner. Vi erbjuder en heltäckande konsult- och implementeringstjänst för analysprojekt av alla storlekar.

  • Business Intelligence strategitjänster
  • Lösningsdesign
  • Implementering av lösningar
  • Arkitekturdesign
  • Datasäkerhet
  • Dataintegration och modellering
  • Optimering av visuell analys och UI-design

För oss är inget projekt för stort eller för litet. Våra kunder sträcker sig allt ifrån att implementera fullständiga analysplattformar för några av de största företagen i världen till att hjälpa en ekonomiavdelning hos en liten lokal leverantör med att digitalisera sina P&L.

Boka ett möte

Små steg till datadrivna beslutsfattande

Vår strategi för att leverera Business Intelligence projekt är att alltid prioriterar affärsvärdet. För oss innebär detta en strategi i små steg.

Affärsvärdet skapas först när lösningen lanseras och används. Den klassiska modellen där IT -avdelningar försöker leverera all funktionalitet på en gång är över. Det är för dyrt att utveckla onödig och/eller dålig funktionalitet med felaktiga konstruktioner som skapar kostnader i år framöver. Utmaningen är att designbesluten i den klassiska modellen tas för tidigt, när du ännu inte förstår vilken funktionalitet som ger mest värde.

Små förbättringar kan ha en stor påverkan. På Stretch Qonnect tror vi att om vi förkortar produktionstiden ökar vi affärsvärdet. När vi uppnått produktionen kvarstår minst lika viktigt arbete med att förfina, justera, ta bort och lägga till funktionalitet, vilket ökar det producerade affärsvärdet. En liten förändring kan ha stor inverkan och ge en kraftfull effekt på affärsvärdet och därmed öka ett företags konkurrenskraft.

På Stretch Qonnect använder vi en affärsvärdeorienterad iterativ process för våra projekt.

Boka ett möte

Kontakta oss