Stretch Qonnect. Products & Solutions

Finansiell Analys

Finansiell Analys

Chefer söker CFO:s för databaserade insikter som ska driva verksamheten framåt. De uppmanar finansavdelningen att vara organisationens analytiska kraftpaket och driva agendan för analys för verksamheten. Detta ökar pressen på finansavdelningen att övergå från historisk rapportering till ett framåtblickande perspektiv.

Stretch Qonnect kan hjälpa dig här. Våra erfarna analysexperter kan hjälpa dig att förändra hur din ekonomiavdelning använder Business Intelligence.

 

Kontakta oss

Data Management

Datadriven ekonomi

Dagens analysverktyg kan ge dig insikter du aldrig tidigare skådat vad gäller dina ekonomiska KPI:er, din produktprestanda, kundbeteende, konkurrenshot, marknadsförhållanden med mera. Som ett resultat får du kraften att revolutionera ditt företag för den digitala tidsåldern.

Men experter inom finans är experter på ekonomi och inte på Business Intelligence. Att bygga moderna analyslösningar för att stödja ekonomi kräver teknisk erfarenhet för att:

  • Identifiera användningsfall för analyser med hög ROI
  • Hitta, extrahera och kombinera data från flera heterogena källor som ERP-system, HCM-system, DW-lösningar, etc.
  • Skapa intuitiv visualisering/dashboards som visar rätt insikter

En bra lösning för finansiell analys kan aldrig ersätta finansiella experter och deras erfarenhet utan tvärt om förstärka deras expertis avsevärt.

 

10 sätt att göra en omvandling med finansiell analys

3 områden att förbättra med modern finansiell analys

1. Effektiv hantering av utgifter

Använd analyser för att få en helhetsbild av alla utgifter och leverantörer för att upptäcka den verkliga kostnaden för att göra affärer och hitta områden för att minska kostnaderna och öka lönsamheten.

2. Optimerad fördelning av budget och prognoser

Kom igång med ett datadrivet tillvägagångssätt för prognoser och budgetering. Effektivisera med analys och få insikter om kassaflöde, break-even, amorteringar och mycket mer, vilket hjälper dig att göra en bättre plan för framtiden.

3. Insiktsfull intäkt och lönsamhetshantering

Se till att ditt finansiella saldo förblir sunt genom att använda analyslösningar för att förbättra kontantomvandlingscyklerna och öka balansräkningens synlighet. En modern analyslösning kan hjälpa till att minska den arbets- och tidskrävande processen att analysera kassaflöde och balansräkningar och ge dig en oöverträffad inblick i det finansiella resultatet för alla dina produkter och tjänster.

Kontakta oss

Boka ett möte med en analysexpert inom finans