Stretch Qonnect. Products & Solutions

Vizlib Collaboration

Vizlib Collaboration | Writeback & Collaboration for Qlik Sense

Vizlib Collaboration tillför ett omfattande samarbete och en write-back funktionalitet till din Qlik Sense. Det är designat för att stödja hela din resa från insights-to-action i Qlik Sense. Från teamdiskussioner och delning av insikter i realtid till arbetsflöden, dataredigering och ”adding on the fly”.

Med värdefulla återkopplingsfunktioner kan du stänga analyscirkeln i publicerade Qlikappar genom att länka ihop dina affärsverktyg och effektivisera dina arbetsflöden.

Stretch Qonnect är en stolt Vizlib Partner. Vi säljer och implementerar Vizlibs produkter och våra experter hjälper dig att se till att du får ut maximalt värde av din investering.

Gratis provperiod


Produkt Demo

Inkluderat i Vizlib Collaboration för Qlik Sense

Vizlib Collaboration består av flera tillägg som gör din miljö i Qlik Sense enklare att kollaborera med och möjlig att kunna lösa nya användningsområden.

Writeback Table

Med Vizlib Writeback Tables kan du enkelt redigera, uppdatera och kommentera datapunkter eller hela rader direkt i dina dashboards samtidigt som du är kvar i analysflödet. Det är lite som ett kalkylblad i Qlik Sense, men mycket mer kraftfullt eftersom det låter dig korrigera dina data, infoga ny information, justera siffror och skapa nya datasegmenteringar.

Teamwork

Med Vizlib Teamwork kan användare enkelt sätta igång diskussioner direkt i sina dashboards, uppmärksamma intressanta datapunkter med kontextualiserade kommentarer och dela sin datavy med andra personer i teamet. Med kontextkommunikation och realtidskonversationer i dina dashboards kan team både ställa och svara på frågor på bara några minuter vilket sparar tid och på så sätt även ha möjlighet att fatta snabbare beslut.

Input Form

Med Vizlib Input Form kan du fånga användarinmatning och ange nya datapunkter i dina publicerade Qlik Sense appar. Genom att sedan ansluta till slutpunkter med REST, kan Vizlib Input Form skicka dynamisk data till nästan alla affärsverktyg från ett system till ett annat som till exempel din CRM, till e-post eller Slack eller en output fil (som csv eller qvf). Med hjälp av en rad klassiska data input types kan du anpassa och designa dina dataforumulär så att de passar in bland dina dashboards.

Gratis provperiod


Kontakta oss