Stretch Qonnect. Products & Solutions

Vizlib Finance

Vizlib Finance | Bättre finansiella rapporter med Qlik Sense

Använd Vizlib Finance för att ta din finansiella rapportering till nästa nivå i Qlik Sense. Vizlib Finance ger dig alla verktyg du behöver för att göra fantastiska interaktiva finansiella rapporter.

Paketet gör det otroligt enkelt att skapa vackra P & L och balansräkningar.

Stretch Qonnect är en stolt Vizlib Partner. Vi säljer och implementerar Vizlibs produkter, och våra experter hjälper dig att se till att du får ut maximalt värde av din investering.

Free Trial


Produkt Demo | Vizlib Finance

Inkluderat i Vizlib Finance för Qlik Sense

Vizlib Finance består av flera tillägg som tar dina ekonomiska rapporter till nästa nivå.

Bättre P&L, balansräkningar och kassaflöden

Vizlib Finance ger möjligeten att skapa P & L, balansräkningar och kassaflödesrapporter av högsta kvalitet. Med hjälp av Vizlib Finance Report kan användare på olika nivåer enkelt skapa och ändra rapporterna efter deras behov. Vizlib Finance Report ger dig möjligheten att gå ner till individuella transaktioner även i stora datamängder, skapa hierarkier med valda vyer, lägga till indikatorer för dina finansiella mål och krav på detaljnivå.

Exportera till Excel

Vi vet alla att Excel är CFO: s bästa vän. Med Vizlib Finance Reports kan du exportera dina Qlik Sense-finansrapporter till Excel samtidigt som du behåller samma formatering eller en en formatering efter eget val.

Free Trial


Kontakta oss